Heim Beint á efnisyfirlit síðunnar

Skólafélagsráðgjafi í Garðaskóli er Vigdís Sigurlínudóttir. Hægt er að hafa samband við skólafélagsráðgjafa með því að senda póst á vigdissi@gardaskoli.is eða hringja á skrifstofu skólans sími 590 2500.

Skólafélagsráðgjafi vinnur í nánu samstarfi með forráðamönnum, kennurum, skólastjórnendum og öðru sérfræðifólki sem koma að starfi nemenda. Skólafélagsráðgjafi er málsvari nemenda og trúnaðarmaður og leitar lausna í málum þeirra. Félagsráðgjafi hefur sérþekkingu umfram aðrar starfsstéttir á barnaverndarlögum og úrræðum samfélagsins

Verkefni skólafélagsráðgjafa er meðal annars:

Félagsleg og persónuleg ráðgjöf og stuðningur

  • Veitir nemendum stuðning og aðstoð vegna félagslegra, persónulegra og tilfinningalegra þátta sem hindra að nemandi njóti sín í námi og í félagslegum samskiptum.
  • Veitir ráðgjöf varðandi ýmis réttindamál sem varða nemendur og gætir þess að ekki sé brotið á hagsmunum þeirra.

Forvarnir gegn ofbeldi og andfélagslegri hegðun

  • Sinnir fræðslu, könnunum, greiningu og úrvinnslu á ofbeldismálum (bæði líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi).
  • Veitir nemendum sem hafa orðið þolendur ofbeldis eða áfalla stuðning og fræðslu ásamt því að greina andfélagslega hegðun nemenda og nemendahópa.

Samvinna, ráðgjöf og stuðningur við kennara og starfsfólk

  • Veitir kennurum ráðgjöf og stuðning vegna nemendamála sem lúta að líðan, hegðun eða heimilisaðstæðum nemenda.
  • Er til staðar og leiðbeinir starfsmönnum sem hafa orðið fyrir áföllum innan skólans, t.d. orðið fyrir ofbeldi af hálfu nemenda, foreldra eða samstarfsfélaga.

Samvinna, ráðgjöf og stuðningur við foreldra og forráðamenn

  •  Veitir foreldrum/forráðamönnum ráðgjöf og stuðning vegna félagslegra, persónulegra og tilfinningalegra þátta sem snúa að börnum þeirra og geta hindrað að barn geti notið sín í námi og í félagslegum samskiptum.

Þróun úrræða og verkefna

  • Skipuleggur eða sér um margvíslega hópavinnu í kringum vanda nemenda, s.s. hóp fyrir kvíðafull börn, félagsfærniþjálfun og sjálfstyrkingarnámskeið.
  • Kemur að þróun sértækra og almennra úrræða fyrir nemendur í samstarf við sérfræðinga og stofnanir utan og innan skólans.

Teymisvinna, samstarfsfundir og nemendaverndarráð 

  • Fylgir eftir málum sem þar eru tekin fyrir. Gerir samantekt í lok skólaárs.
English
Hafðu samband