Heim Beint á efnisyfirlit síðunnar

Ástundun og skólasókn

Í Garðaskóla stefnum við að því að nemendur öðlist sjálfsstjórn, sjálfstraust og sjálfsvirðingu. Stundvísi, góð skólasókn og ástundun náms er góður mælikvarði á árangur í þeim efnum auk þess að stuðla að sem bestum námsárangri.

Ákvæði grunnskólalaga um skólasókn eru skýr: Nemendur skulu mæta stundvíslega í allar kennslustundir. Utanumhald um skólasókn nemenda og viðbrögð skólans í þeim efnum eru í samræmi við viðmið og tilmæli í Lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011. Í Garðaskóla er lögð áhersla á að skólasókn og ástundun sé skráð samdægurs og að foreldrar fylgist vel með stöðunni hjá sínum unglingi. Gott aðhald varðandi skólasókn tryggir öruggan ramma utan um dagleg störf nemenda og er mikilvægt samstarfsverkefni heimilis og skóla:

Skráningar á viðveru og ástundun náms 

Skólasókn nemenda er skráð daglega í Innu. Bæði nemendur og forráðamenn hafa aðgang að Innu og mikilvægt er að forráðamenn fylgist vel með skráningu þar. Í Garðaskóla er horft á viðveru nemenda til að fylgjast með skólasókn þeirra og fara umsjónarkennarar vikulega yfir stöðu mála.

Skólasóknar einkunn er gefin við lok skólaárs og birt á vitnisburðarspjaldi. Einkunnin byggir á eftirfarandi reglum:

 • Nemendur eiga að sækja allar kennslustundir stundvíslega. Nemendur sem ítrekað koma of seint eiga von á að verða kallaðir í viðtal til umsjónarkennara og/eða deildarstjóra.
 • Forráðamanni ber að tilkynna lögmætar fjarvistir samdægurs símleiðis á skrifstofu skólans (sími 590 2500) eða með tölvupósti til skrifstofu (gardaskoli@gardaskoli.is). Þetta á við um t.d. veikindi, tannlæknaheimsóknir og leyfi allt að tveim dögum. Veikindi sem vara í meira en einn dag ber að tilkynna á skrifstofu skólans á hverjum degi. Forráðamenn geta einnig skráð veikindi samdægurs beint í Innu. Ef um langvarandi veikindi er að ræða þarf að framvísa læknisvottorði.
 • Leyfi þurfa forráðamenn að sækja um fyrirfram. Skólinn mælist til þess að forráðamenn haldi leyfisbeiðnum fyrir nemendur í lágmarki til að tryggja samfellda skólagöngu og lágmarka álag á námsferlinum. Skrifstofa skólans tekur við leyfisbeiðnum vegna stakra kennslustunda og 1-2 daga. Umsóknir um lengri leyfi eru skráðar á vef skólans (http://gardaskoli.is/skolinn/eydublod-og-verkferlar/leyfi/) og fara til aðstoðarskólastjóra til afgreiðslu.

Fagkennarar fylgjast með ástundun og hegðun nemenda og skrá ákveðin atriði í Innu eftir hverja kennslustund. Öll fjarvera frá skóla lækkar vikulegt viðveruhlutfall (%) nemanda. Ef lögmætar skýringar liggja að baki fjarverunni þá telst hún ekki til lækkunar á skólasóknareinkunn. Þau atriði sem kennarar merkja við hjá nemendum eru:

 Þegar skólasóknar einkunn er gefin er tillit tekið til leyfilegrar fjarveru á borð við veikindi og leyfi, sbr. töflu hér að ofan. Einkunnir miðast við eftirfarandi viðveruhlutföll:

 

Nemendur sem þurfa að yfirgefa skólann á miðjum degi vegna veikinda eiga að skrá brottför sína á eyðublöð sem fæst hjá riturum á skrifstofu skólans. Forráðamenn eru ávallt látnir vita þegar nemandi fer heim á miðjum skóladegi.

Fjarvist án skýringar er skráð ólögmæt. Á föstudögum sendir skrifstofa skólans forráðamönnum yfirlit um ástundun úr Innu. Ef gera þarf athugasemd eða leiðréttingu á forráðamaður að senda skýringar á skrifstofu skólans í upphafi næstu viku. Ástundunarskráningu er ekki breytt nema um villur sé að ræða. Einungis starfsfólk skrifstofu og skólastjórnendur geta og mega leiðrétta skráningu á skólasókn nemenda. Skýringar sem berast eftir að leiðréttingartímabili er lokað (að hámarki 8 dögum eftir tilvik) eru skráðar við ástundunarskráningu en skráningunni sjálfri er ekki breytt.

Hér má sjá nánari útskýringar á viðveru og ástundunarskráningu í Garðaskóla, ásamt dæmum úr Innu.

Ef skólasókn er ábótavant

Umsjónarkennari ræðir viðveru, ástundun og merkingar í Innu við umsjónarnemendur sína í umsjónartímum. Ef skólasókn hrakar fá nemendur fyrst munnlega aðvörun frá umsjónarkennara og í kjölfarið eru foreldrar kallaðir til ábyrgðar. Fari viðvera nemenda niður fyrir 99,5% miðað við allt skólaárið fara skilaboð þess efnis heim til forráðamanna í pósti. Einnig er haft samband heim ef veikindi nemenda eru langvarandi eða ólögmæt fjarvera verður endurtekin. Ef viðvera nemanda nær ekki stöðugleika í kjölfar samtala hjá umsjónarkennara og deildarstjóra verða nemandi og forráðamenn kallaðir í viðtal og leitað leiða til úrbóta. Skv. Lögum um grunnskóla nr. 91/2008, 19. grein, er alvarlegur misbrestur á skólasókn tilkynntur fræðslu- og barnaverndaryfirvöldum. Ef engar lausnir finnast getur skólastjóri vísað nemandanum frá skólanum og er annarra skólaúrræða þá leitað í samráði við skóladeild og barnaverndaryfirvöld. 

Ástundun og hegðun

Auk upplýsinga um viðveru og skólasókn eru í Innu skráðar bæði jákvæðar og neikvæðar umsagnir til að lýsa ástundun náms og hegðun nemenda í daglegu starfi. Þessar umsagnir eru notaðar til að fylgjast með vinnubrögðum og hegðun og ræddar við nemendur og foreldra þegar tilefni er til. Umsjónarkennarar fylgjast með stöðu nemenda og ræða við þá í umsjónartímum og við forráðamenn eftir þörfum.

Umsagnir sem lýsa vinnubrögðum, ástundun og hegðun nemenda í daglegu starfi eru bæði jákvæðar og neikvæðar. Þessi atriði eru ekki metin til einkunnar við lok skólaárs en liggja til grundvallar í samskiptum skólans við nemendur og forráðamenn og eru rædd þegar tilefni er til. Eftirfarandi umsagnir má finna í Innu í Garðaskóla, til viðbótar við skráningu um skólasókn:

 • Góð frammistaða í kennslustund
 • Vanvirkni í kennslustund
 • Í framför
 • Ábótavant
 • Án heimavinnu
 • Verkefni ekki skilað
 • Án námsgagna
 • Óheimil notkun síma/raftækja
 • Truflun í kennslustund
 • Án yndislestrarbókar


 

English
Hafðu samband